Especially wanted books

 

Title: Archiwum Komisyi Prawniczej. T. 1-12.

Location: Kraków

Editor: Wydawnictwo Komisyi Prawniczej Akad. Umiejętności w Krakowie.

Date: 1895-1938

Physical description: 25 cm

Notes: complete edition, complete clean copies in well-preserved bdgs.

Purchase for: 800 PLN