Especially wanted books

 

Author: Bartoszewicz, Juljan

Title: Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasi Rzeczypospolitej i warszawscy i prymasi Królestwa Polskiego. Wizerunki z galeryi łowickiej, objaśnione tekstem historycznym przez...

Location: Warszawa

Editor: Litogr. Pecq et Comp., Dzwonkowski i Sp., druk J. Ungra.

Date: -

Physical description: Folio, [156] ll., 88 pls.

Notes: complete clean copy in well-preserved valuable bdg.

Purchase for: 3800 PLN