Especially wanted books

 

Title: Biblia to iest: Kxiegi Starego y Nowego Zakonu, na polski ięzyk według łacińskiey Bibliey, od kościoła chrześcijańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnością poprawiona, y figurami ozdobiona.
Location: Kraków
Editor: Drukarnia M. Szarffenberga
Date: 1577
Physical description: Folio, [10], 602, [4], 605-760, [12], woodcuts in text
Notes: complete clean copy in well-preserved bdg. from period
Purchase for: 20000 PLN