Especially wanted books

 

Title: Biblia to iest Xięgi Stharego y Nowego Zakonu, na pol­ski ięzyk, z pilnością według Łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześcijańskiego powssechnego przyięthey, nowo wyłożona.
Location: Kraków
Editor: Drukarnia Szarffenbergerów
Date: 1561
Physical description: Folio, 584 unnumbered ll., woodcuts in text
Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period
Purchase for: 25000 PLN