Especially wanted books

 

Title: Biblia święta Tho iest księgi Starego y Nowego Zakonu własnie z Żydowskiego, Greckiego y Lacińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wyłożone.

Location: Brześć Litewski

Editor: Mikołaj Radziwiłł

Date: 1563

Physical description: Folio, Radziwiłłs’ coat of arms at the back of tp., [13], 579 [Old Testament], 139 [New Testament], [1]

Notes: complete clean copy in well-preserved bdg.

Purchase for: 30000 PLN