Especially wanted books

 

Title: Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu, według łacinskiego przekładu starego, w Kościele Powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc [...] przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca [...] wydane w Krakowie 1599, teraz [...] przedrukowane.

Location: W Wrocławiu

Editor: W Drukarni Akademickiey Coll. Soc. Iesu

Date: 1740

Physical description: 8vo, [14] pages, 1318, 440, [70], frontispiece in copperplate.

Notes: complete clean copy in well-preserved bdg.

Purchase for: 1700 PLN