Especially wanted books

 

Author: Przez X. Woyciecha Bystrzonowskiego

Title: Informacya Matematyczna, Rozumnie Ciekawego Polaka, Swiat Cały, Niebo, y Ziemię, y co na nich iest W trudnych Kwestyach y Praktyce iemuż Ułatwiaiąca

Location: Lublin

Editor: Druk. J. K. Mci Colleg. Soc. Jesu

Date: 1749

Physical description: 4to, cards [4], pages 490, cards [6] with index

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 1800 PLN