Especially wanted books

 

Author: Przez X. Woyciecha Bystrzonowskiego

Title: Jnformacya matematyczna, rozumnie ciekawego Polaka Swiat cały, niebo, y ziemie, y co na nich iest, w trudnych kwestyach y praktyce, iemuż ułatwiająca

Location: Lublin

Editor: W drukarni Lubelskiey Societatis Jesu

Date: 1743

Physical description: 4to, cards unnumbered 284

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 1800 PLN