Especially wanted books

 

Title: Constitvcie Seymv Walnego Koronnego szescniedzielnego warszawskiego Roku Panskiego M.DC.XLIX Dnia 22. Listopada.

Location: W Krakowie

Editor: W Drukarni Stanislawa Piotrkowczyka I.K.M. Typographa

Date: -

Physical description: Folio, [2] pages, 50

Notes: complete clean copy in well-preserved bdg.

Purchase for: 1200 PLN