Especially wanted books

 

Author: Daniłowicz, Ignacy

Title: O Cyganach. Wiadomość historyczna, czytana na posiedzeniu publicznem Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, dnia 30 czerwca 1824 roku, przez... z dodaniem wyrazów i wzorów odmian grammatycznych języka tego narodu.

Location: Wilno

Editor: W Drukarni A. Marcinowskiego

Date: 1824

Physical description: 21 cm, s. 116

Notes: complete clean copy in well-preserved valuable bdg.

Purchase for: 1400 PLN