Especially wanted books

 

Title: Dekret sądów J. K. Mci Assessorskich Koronnych, między Konwentem Warszawskim

Zakonu S. Pawła, Igo Pustelnika z iedney a J. O. Xiążęciem Sułkowskim Rady Nieustaiącey Marszałkiem z drugiey Strony...

Location:

Editor:

Date:

Physical description: Folio, ll.: [11]

Notes: complete clean copy in well-preserved bdg.

Purchase for: 300 PLN