Especially wanted books

 

Autor: -

Title: Folwark w ktorym grunta nie zostawują się nigdy ugorem Przełożony na polski język przez X. Grzegorza Kniażewicza

Location: Wilno

Editor: W Drukarni Akademickiey Soc. Jesu

Date: 1770

Physical description: cards [11], pages 225, cards [7]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 2600 PLN