Especially wanted books

 

Autor: Maryan Gumowski

Title: Pieczęcie królów polskich: zebrał i opisał i reprod. światłodrukowemi opatrzył...

Location: Kraków

Editor: nakładem Towarzystwa Numizmatycznego

Date: 1910

Physical description: 30 cm, pages 94, cards ill. LII

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Purchase for: 900 PLN