Especially wanted books

 

Autor: -

Title: Heroina Chrzescianska Rozmaitością Modlitw i Strzelistemi Aktami Nieoszacowanych Łaski Boskiey skarbow i niebieskiego krolestwa nabywaiąca. Ku większey Boga chwale, Matki Przenayświętszey i patronow SS. godnemu uszanowaniu, z pozwoleniem zwierzchności duchowney drukiem odnowiona

Location: [Częstochowa]

Editor: w Drukarni Jasney-Gory Częstochowskiey

Date: 1794

Physical description: cards [4], pages 581, cards [2]

Notes: complete clean copy in well-preserved bdg. from period

Purchase for: 1200 PLN