Especially wanted books

 

Title: Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xiestwa Litewskiego. Wizerunki zebrane i rysowane przez Wojciecha Gersona, objaśnione textem historycznym przez Juliana Bartoszewicza.
Location: Warszawa
Editor: Nakładem Adama Dzwonkowskiego i Spółki
Date: -
Physical description: 38 cm, 60 ll. with text, 27 pls. with engravings
Notes: complete clean copy in valuable, well-preserved bdg.
Purchase for: 10000 PLN