Especially wanted books

 

Autor: -

Title: Historya odległych pod panowaniem rossyiskiem będących narodów, mianowicie Tauryki czyli Krymu, Kałmuków, Kozaków i innych na północ Morza Czarnego, tudzież w północno-wschodnich Syberyi kraiach zamieszkałych z wielu nayświeższych autorów, którzy kilkoletnie podróże kosztem rządu odbyli, krótko zebrana i obrazkami przyozdobiona. T. I-II

Location: Kraków

Editor: Druk. Gröblowskiey

Date: 1809

Physical description: 20 cm, pages [10], 168, [1], cards with copperplate color [1] ; pages 170, [2], cards with copperplate color [1]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 1060 PLN