Especially wanted books

 

Autor: Przez Jaśnie Wielmożnego Jmśći Páná Jana Fryderyka na Kodniu Sapiehę Kanclerza Wielkiego W. X. Lit: Stárostę Brześćiáńskiego

Title: Historya Rewolucyi Zaszłych w Rządach Rzeczypospolitey Rzymskiey

Location: w Warszawie

Editor: w Drukarni J. K. Mośći Kol: Soc: Jesu

Date: 1736

Physical description: 24 cm, cards [2], pages 446, card [1]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 2000 PLN