Especially wanted books

 

Autor: Klementyna z Tańskich Hofmanowa

Title: Biografie znakomitych Polaków i Polek

Location: Wrocław

Editor: Wilhelm Bogumił Korn

Date: 1833

Series: Wybór pism Klementyny z Tańskich Hofmanowéy. T. 4

Physical description: 18 cm, pages [6], 407, [1], 1 portrait

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 380 PLN