Especially wanted books

 

Author: Januszowski Jan

Title: Statuta, Prawa y Constitucie Koronne Łacińskie y Polskie, z Statutów Łaskiego i Herborta y z Constituciy Koronnych zebrane. Y na ksiąg dziesięcioro, na części, tytuły, prawa y paragraphy, Za powodem Iaśnie Wielmożnego świeżey pamięci Pana Mikołaia Firleia z Dąbrowice, Wojewody Krakowskiego etc., Spisane, sporządzone y wydane przez…

Location: Kraków

Editor: W Architypographiiey Kró: I.M. Łazarzowey

Date: 1600

Physical description: Folio, ll.: 21, pages: 1369, [1], ll.: [2], coat of arms, vignettes, initials, finales (woodcuts)

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 12500 PLN