Especially wanted books

 

Autor: J. Jaroszewicz

Title: Obraz Litwy pod względem jéj cywilizacyi, od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. I-III

Location: Wilno

Editor: nakł. Rubena Rafałowicza Księgarza Wileńskiego

Date: 1844 - 1845

Physical description: 23 cm ; [4], IV, 240 pages ; [4], II, 313 pages ; [6], 273, [9] pages]

Notes: complete clean copy in well-preserved ornamented leather bdg. from period

Purchase for: 1600 PLN