Especially wanted books

 

Author: przez X. Hilaryona Karpińskiego

Title: Lexykon geograficzny, dla gruntownego poięcia gazet i historyi z różnych autorów zebrany, przetłumaczony i napisany przez x. Hilaryona Karpińskiego, Z. S. Bazylego w prowincyi litewskiey kapłana i teologa. Po śmierci iego, z przydatkiem odmian, które zaszły, z wykładem na początku terminów geograficznych, i słownikiem nazwisk łacińskich na końcu położonym, do druku podany

Location: Warszawa

Editor: w Drukarni J. K. M. XX. Bazylianow

Date: 1766

Physical description: 4to, pages unnumbered 24, numbered 684, 2 maps

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 1400 PLN