Especially wanted books

 

Autor: od Xziędza Tomasza Młodzianowskiego

Title: Kazania i Homilyie Na Niedźiele Doroczne, Także Swieta Uroczystsze, Dla Większey Chwały Boga Króla Krolow: Nayiasnieyszey na zawsze krolowy Polskiy, Bogarodzicy Panny, Czci. Na cztery Tomy rozłożone. T. 1-4

Location: Poznań

Editor: W Drukarni Collegium Poznanskiego Societatis Iesu

Date: 1681

Physical description: Folio, cards [2], pages 457, [1], cards [7] ; cards [2], pages 516 [i.e. 517, 1], cards [7] ; cards [2], pages 531, [1], cards [6] ; cards [2], pages 618, cards [7]

Notes: complete edition, complete clean copies in well-preserved leather bdgs. from period

Purchase for: 2600 PLN