Especially wanted books

 

Author: -

Title: Kazania na roznych publikach tak w ordynaryine, iak w inne partykularnieysze swięta, po pierwszych w Polszcze y W.X.L. ambonach, a mianowicie w katedralnym krakowskim kościele rozmaitemi czasy miane, a po tym [...] do druku podane przez Xiędza Jana Franciszka od S. Józefa

Location: Kraków

Editor: W Drukarni Akademickiey

Date: 1741

Physical description: Folio, cards unnumbered 10, pages 582, cards unnumbered 9, initial (title page in black and red color)

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 680 PLN