Especially wanted books

 

Author: Kola Dymitr Franciszek

Title: Traktat krótki o heraldyce, to iest o herbach rodowitych, do Jaśnie Oświeconego Xiążęcia JMci Kaspra Lubomirskiego, Woiewodzica Krakowskiego, fundatora Prowincyi Polskiey Scholarum Piarum. Przez Xiedza ... z przydatkiem introdukcyi do historyi uniwersalney napisany y Temuż Jaśnie Oświeconemu Xiążęćiu JMći dedykowany.

Location: Warszawa

Editor: W Drukarni J.K.M. y Rzeczypospolitey XX. Scholarum Piarum

Date: 1747

Physical description: 4to, [44] ll., 9 pls. with illus. (copperplates depicting coats of arms)

Notes: complete clean copy in well-preserved valuable bdg. from period

Purchase for: 2200 PLN