Especially wanted books

 

Author: Kołudzki, Augustyn

Title: Thron oyczysty albo pałac wieczności w krótkim zebraniu monarchów, xiążąt y królów polskich. Z różnych approbowanych autorów, od pierwszego Lecha, aż do teraźnieyszych czasów, zupełną w sobie życia y dzieł ich nieśmiertelnych zamykaiący hystoryą, przez… sędziego inowłocławskiego. Z przydatkiem niektórych okoliczności respektem gliniańskiej transakcyi, szwedzkiey za Iana Kazimierza woyny y toruńskiey hystoryi powtórnie potomnym na wzór wystawiony czasom.

Location: Poznań

Editor: W Drukarni Akademickiey, kosztem Iózefa Wolńskiego Bibliop:

Date: 1727

Physical description: 4to, [5] ll., 300 pages, 1 portrait (copperplate), 47 portraits in text (woodcuts)

Notes: complete clean copy in well-preserved bdg. from period

Purchase for: 2800 PLN