Especially wanted books

 

Author: Kossak, Juliusz; Tondos, Stanisław
Title: Klejnoty miasta Krakowa. Dwadzieścia cztery widoków w chromolitografi ach podług oryginalnych akwarel Juliusza Kossaka i Stanisława Tondosa. Z tekstem historycznym prof. Wład[ysława] Łuszczkiewicza oraz z przedmową dr. Maryana Sokołowskiego.
Location: Kraków
Editor: Nakład i własność Kutrzeby & Murczyńskiego
Date: 1886-1887
Physical description: 47,5 cm, [26] ll., 24 pls. with engravings
Notes: complete clean copy in well-preserved editorial bdg.
Purchase for: 4000 PLN