Especially wanted books

 

Author: Kotłubaj, Edward

Title: Galeria Nieświeżska portretów radziwiłłowskich. Opisana historycznie przez ... Z drzeworytami Michała Starkmana.

Location: Wilno

Editor: Czcionkami A. Marcinowskiego

Date: 1857

Physical description: 25 cm, 558 pages, 53 portraits in text (woodcuts), vignette in tp. (woodcut)

Notes: complete clean copy in well-preserved bdg.

Purchase for: 1300 PLN