Especially wanted books

 

Author: Kraszewski, J. I.

Title: Witolorauda. Pieśń z podań Litwy. Z 50 drzeworytami W. Smokowskiego i muzyką St. Moniuszki. Wyd. drugie, przerobione i powiększone

Location: Wilno

Editor: Nakł. J. Zawadzkiego

Date: 1846

Physical description: 8vo, pages VIII, 284, 8 pages with music text in litography, 9 cards with woodcuts, many woodcuts on the pages

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 650 PLN