Especially wanted books

 

Author: Kromer, Marcin
Title: Marcina Kromera Biskupa Warmieńskiego o sprawach, dzieiach, y wszystkich inszych potocznościach Koronnych Polskich. Ksiąg XXX przez Marcina Błażowskiego z Błażowa: wyraźnie na Polski ięzyk przetłumaczone, przydatkami y dowodami niektórymi poniekąd utwierdzone y własnym onegoż kosztem z druku na świat podane.
Location: Kraków
Editor: Drukarnia Mikołaia Loba
Date: 1611
Physical description: Folio, [10] pages, 599, [19], coat of arms, woodcuts
Notes: complete clean copy in valuable, well-preserved bdg. from period
Purchase for: 20000 PLN