Especially wanted books

 

Author: -

Title: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930

Location: Warszawa

Editor: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej. Drukiem Zakładów Graficznych „Bibljoteka Polska” w Bydgoszczy

Date: 1930

Physical description: 29,5 cm, cards [27], pages I-XC, 2534

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 600 PLN