Especially wanted books

 

Author: -

Title: Księgi Psalmow Dawidowych łacińskim y polskim językiem. Przydane są Argumenta, przy każdym Psalmie, z Pisma Świętego y z wykładow roźnych Autorów wyięte. A dla pożytku y Konsolacyi Duchowney Dusz pobożnych, do druku podane przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Panny

Location: Kraków

Editor: W Drukarni Franciszka Cezarego, I.K. M. y I. M. X. Biskupa Krakowskiego, Xcia Siewierskiego; także przesławney Akademiey Krakowskiey

Date: 1714

Physical description: 20 x 17 cm, cards unnumbered 8, pages 464, cards unnumbered 4, 1 heraldic woodcuts

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 1100 PLN