Especially wanted books

 

Author: przez Pana La Combe

Title: Historya odmian zaszłych w Państwie Rossyiskim napisana francuskim ięzykiem przez Jmci Pana La Combe na polski ięzyk przez Grzegorza Kniazewicza Soc. Jesu przełożona

Location: Warszawa

Editor: W drukarni J.K. Mci y Rzpltey w Kollegium XX. Jezuitów

Date: 1766

Physical description: Folio, pages [2], 172, [12]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 720 PLN