Especially wanted books

 

Author: Ładowski, Maciej

Title: Inwentarz Konstytucyy Koronnych y W.X.Litewskiego, przez… od Roku Pańskiego 1550 Do R. 1683 krótko zebrany. A przez J.W.J.MCI X. Józefa Jędrzeia na Załuskach Załuskiego, w różnych miejscach i cytacyach zkorygowany, przydatkiem opuszczonych artykułów poprawiony y suplementem obszernym od Roku 1683. aż do ostatniey Konstytucyi Seymu 1726 inclusive opatrzony.

Location: Lipsk

Editor: Ex Officina Weidmanniana

Date: 1733

Physical description: Folio, ll. [2], pages: 5-9, [1], l. [1], pages: 676, ll. [2], title vignette, vignette, initial (copperplates)

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 3100 PLN