Especially wanted books

 

Author: przez Teofila Lenartowicza

Title: Zachwycenie i Błogosławiona. Z ilustracyami Antoniego Zaleskiego

Location: Poznań

Editor: Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego

Date: 1861

Physical description: 32,5 cm, frontispiece (etching by Cyprian Norwid), pages [4], 32, [2], 8 cards with steel engravings by Antoni Zaleski)

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 1800 PLN