Especially wanted books

 

Author: Majakowskij, Włodzimierz

Title: Wybór poezyj w przekładach: Broniewskiego, Jasieńskiego, Słobodnika, Słonimskiego, Sterna, Tuwima, Wandurskiego poprzedzony wstępem Majakowskiego do polskiego czytelnika, jego autobiografją oraz przedmową Anatola Sterna

Location: Warszawa

Editor: Sp. Księg. "Książka"

Date: 1927

Physical description: 16mo, pages 120, [3]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 800 PLN