Especially wanted books

 

Author: Manteuffel, Gustaw

Title: Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant. Przedmowę napisał J.I. Kraszewski

Location: Poznań

Editor: Nakł. Księg. J.K. Żupańskiego

Date: 1879

Physical description: 29,5 cm, pages IX, [1], 168, [1], cards ill. 21 (woodcuts), maps 3 (litography)

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 1500 PLN