Especially wanted books

 

Author: Mickiewicz, Adam

Title: Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. T. 1-2.

Location: Paryż

Editor: Wydanie Aleksandra Jełowickiego

Date: 1834

Physical description: 17 cm, 253 pages, [3], 1 pl. with portrait; 300, [4], woodcuts

Notes: complete clean copies in valuable, well-preserved bdg.

Purchase for: 9000 PLN