Especially wanted books

 

Autor: przez Jul. Ur. Niemcewicza

Title: Bayki i Powieści. Edycya druga, do któréy przydane są nowe i niewydane ieszcze bayki, powieści, dumy i inne rymy. T. 1-2

Location: Warszawa

Editor: Nakładem i drukiem N. Glücksberga

Date: 1820

Physical description: 20 cm, card [1], pages 234, [3] ; pages 246, [3]

Notes: complete edition, complete clean copies in well-preserved leather bdgs. from period

Purchase for: 950 PLN