Especially wanted books

 

Autor: przez Jul. Urs. Niemcewicza

Title: Śpiewy historyczne: z muzyką i rycinami

Location: wyciśnięto w Warszawie

Editor: wyciśnięto w Drukarni Nro 646 przy Nowolipiu

Date: 1816

Physical description: 21 cm, pages 441, [9], cards ill. [65], pages [4] with music notation [copperplate]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Purchase for: 1150 PLN