Especially wanted books

 

Author: Niesiecki, Kasper

Title: Herbarz polski, powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep[omucena] Bobrowicza. T. 1-10.

Location: Lipsk

Editor: Nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertela

Date: 1839-1846

Physical description: 26 cm, XVI pages, 580, [2]; [4], 390; [4], 476; [4], 518; [4], 476; [4], 588; [4], 582; [4], 652; [4], 468; [4], 202, [6], 508, numerous coats of arms in text (woodcuts)

Notes: complete clean copies in valuable bdg., with preservation of editorial paper covers

Purchase for: 14000 PLN