Especially wanted books

 

Autor: A. E. O.

Title: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa zawierający nabożeństwo poranne, wieczorne […] z dodaniem Ewangelii i Listów Apostolskich […] Wydanie drugie, poprawne i pomnożone

Location: Lipsk

Editor: nakł. Rubena Rafałowicza księgarza

Date: 1857

Physical description: 14 cm, pages XXXX, 1024, cards ill. 4 (steel engraving)

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Purchase for: 280 PLN