Especially wanted books

 

Autor: Przez Iana Alexandra Gorczyna Napisana

Title: Pamięc O Cnotach, Szczęsciv, Dzielnosci, Naiasnieyszego y Niezwyciezonego Monarchy Władysława IV. Z Bozey Łaski Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego [...] &c. &c. Dziedzicznego Krola [...]

Location: W Krakowie

Editor: W Drukarniey Stanisława Bertutowica

Date: 1648

Physical description: Folio, cards [4], pages [1], 72

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Purchase for: 780 PLN