Especially wanted books

 

Autor: Od Wielebnego Oyca Waleryana Gvtowskiego Franciszkana

Title: Panegiryczne niektore Dyskvrsy dvchowne y rozne insze kazania, przy celnieyszym y obfitszym Audytorze, w kosciolach zwlaszczá Krákowskich pewnych czásow miáne. Od Wielebnego Oyca Waleryana Gvtowskiego Franciszkana. Náuk wyzwolonych y Pisma Swietego Doktorá, prowincyey Polskiey Oycá y dzisieyszego Kustodyey Krákowskiey Kusztosza. Zá roskazániem Przelozonych zakonnych od tegoz do druku teraz podane

Location: W Krakowie

Editor: naklad Filipa Sulimierskiego ; Sklad glowny w Redakcyi Wedrowca

Date: 1675

Physical description: 4to, cards [17], pages 713, cards [23] Regestr, arm and woodcuts

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Purchase for: 800 PLN