Especially wanted books

 

Author: Paprocki, Bartosz

Title: Gniazdo cnoty, Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego, y inszych Państw do tego Królestwa należących Książąt y Panów, początek swoy maią.

Location: Kraków

Editor: Druk Andrzeja Piotrkowczyka

Date: 1578

Physical description: Folio, [16] pages, 432, [4], woodcuts

Notes: complete clean copy in well-preserved bdg.

Purchase for: 21000 PLN