Especially wanted books

 

Title: Perspectiva na obiaśnienie niewinności tegoż lego Mości P Lubomirskiego marszałka Wielkiego y Hetmana Polnego Koronnego. Nieważnym, bo zerwanego wcześnie Seymu, Roku 1664. Dekretem aggramowanego. Przez Ziemianina Polskiego [pseud.], dla uchrony podobnych sądów światu podana.

Location: -

Editor: -

Date: 1666

Physical description: Folio, [1] l., 79 pages

Notes: complete clean copy in well-preserved parchment bdg. from period

Purchase for: 1200 PLN