Especially wanted books

 

Author: Pruszcz, Piotr Hyacinth

Title: Forteca monarchów y całego Królestwa Polskiego duchowna, z żywotów świętych tak iuż kanonizowanych y beatyfikowanych, iako też świątobliwie żyiących patronów polskich, także z obrazów Chrystusa Pana y Matki lego Przenayświetszey (o których w drugiey Księdze) w Oyczyźnie naszey cudami wielkiemi słynących. Krótka, prosta, lecz prawdziwa życia ich historya z różnych authorów zebrawszy wiernym katolikom do naśladowania, Ojczyźnie na obronę wystawiona. Powtórnie z additamentami swemi, za pozwoleniem Zwierzchności Duchowney do druku podana.

Location: Kraków

Editor: W Drukarni Akademickiey

Date: 1737

Physical description: 4to, [4] ll., 340 pages, [3] ll., 1 portrait

Notes: complete clean copy in well-preserved half-leather bdg. from period

Purchase for: 4900 PLN