Especially wanted books

 

Autor: Zygmunt Jaroszewski, Ludwik Dąbrowski

Title: Przegląd wystawy powszechnej wiedeńskiej z 1873 r. w zakresie przedmiotów rolnictwa i przemysłu rolniczego

Location: Kraków

Editor: W Druk. Leona Paszkowskiego

Date: 1874

Physical description: 31 cm ; [4], 244 pages; addition : 40 pages

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 1250 PLN