Especially wanted books

 

Title: Przywileie y Constitucie seymowe za panowania iego królewskiey Mći Iana III. Roku Pańskiego 1676.

Location: Kraków

Editor: W Drukarni Dziedziców Krzysztofa Schedla I.K.M. Typogr.

Date: 1676

Physical description: Folio, pages: 70, 27, [1], 2 pls. with engravings in text, initials (woodcuts)

Notes: complete clean copy in well-preserved bdg.

Purchase for: 1300 PLN