Especially wanted books

 

Author: Radziwiłł, M. K.

Title: Peregrinacya abo Pielgrzymowanie do Ziemie Świętey. laśnie Oświeconego Pana... Przez Jego Mości Xiedza Thomasza Tretera, kustosza warmieńskiego ięzykiem łacińskiem napisana i wydana. A przez X. Andrzeia Wargockiego na polski ięzyk przełożona.

Location: Kraków

Editor: W Drukarniey Antoniego Wosińskiego

Date: 1628

Physical description: 4to, [4] ll., 356 pages, portrait in text

Notes: complete clean copy in well-preserved bdg.

Purchase for: 3300 PLN