Especially wanted books

 

Autor: przez Kajetana Lubicz Niezabitowskiego

Title: Rys życia i Wybór pism Stanisława Leszczyńskiego, króla Polskiego, Xiecia Lotaryngii i Baru zwanego Filozofem Dobroczyńcą, podług edycyi francuzkiey przez panią Saint-Ouen, ogłoszony w języku ojczystym przez Kajetana Lubicz Niezabitowskiego, ozdobiony dwiema rycinami i fac-simile

Location: Warszawa

Editor: Nakładem A. Brzeziny

Date: 1828

Physical description: 21 cm, front page in litography, pages [2], XXV, [1], 403, [5], 2 portraits, fascimile 1 (fold-out), cards genealog.

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Purchase for: 550 PLN